Künye

İMTİYAZ SAHİBİ
İmtiyaz Sahibi Adı – Soyadı
(mail@mailadresiniz.com)

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Genel Yayın Yönetmeni Adı – Soyadı
(mail@mailadresiniz.com)

EDİTÖRLER
Editör 1 – mail@mailadresiniz.com
Editör 2 – mail@mailadresiniz.com
vs.vs.